Columbus Junior Lumen

Het integrale Kindcentrum Lumen is een voorziening voor kinderen van 0 – 13 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Kinderopvang Columbus Junior biedt binnen IKC Lumen BSO en peuteropvang.

Binnen IKC Lumen zijn wij de voorschoolse partner in het samenwerkingsverband met openbare basisschool De Uitvinding en Katholieke basisschool De Kubus. In goede overeenstemming met ouders/verzorgers zijn wij samen verantwoordelijk voor liefdevolle opvang en wereldverkennend onderwijs. Van “Samen doen” kun je genieten en kinderen, ouders en medewerkers van IKC Lumen profiteren daar optimaal van.

Om alle kinderen in de gelegenheid te stellen om zich spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool, biedt de gemeente VVE-plaatsen. Voor peuters is kinderopvang of peuterspeelzaal van wezenlijk belang voor de ontwikkeling.

Kinderen spelen hier samen met leeftijdsgenootjes. Alle kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling door een enthousiast team van pedagogisch medewerkers, die leuke en uitdagende activiteiten aanbieden, die passen bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van ieder individueel kind. Er wordt speciaal aandacht besteed aan taal/spraak, motoriek, spel, sociale en emotionele vaardigheden.

De volgende scholen maken gebruik van BSO Lumen:

  • De Kubus
  • De Uitvinding
  • Paul Joannes
  • Bothoven
  • Prinsenschool
  • Park Stockhorst
  • Eschmarke
  • Het Reliëf

Bent u nieuwsgierig? U kunt altijd even bij ons langskomen voor meer informatie. Of bezoek de website van Columbus Junior: Columbus Junior Lumen

Heb jij een vraag voor Columbus Junior Lumen?

Heb je een vraag?

Contactgegevens van

Columbus Junior Lumen