De Uitvinding

OBS De Uitvinding: Alle leerlingen werken op hun eigen niveau!

Op Openbare Steve Jobsschool De Uitvinding werken alle leerlingen op hun eigen niveau. We noemen dat gepersonaliseerd leren. Met behulp van een tablet (iPad in ons geval) kan een leerling op eigen niveau werken. De iPad zetten we in voor de hoofdvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Alle leerlingen in de groepen 1 t/m 8 hebben een eigen iPad. Doordat de iPad ook mee naar huis gaat hebben de leerlingen 24/7 de mogelijkheid om zich te ontwikkelen (Always learning).

We stellen voor elke leerling een IOP (een individueel ontwikkelingsplan) op. Met behulp van het IOP kunnen we de ontwikkeling van de leerling, mbv een coachgesprek, goed volgen. Iedere leerling heeft om de 6 weken een coachgesprek met zijn/haar coach. Persoonlijke aandacht is essentieel!

In de middagworkshops op onze school komen creatieve of innovatieve vakken aan bod in ons Talentenplein. Hiervoor mag een leerling op basis van eigen interesse plannen! Op zoek naar je talent. Met het O4NT concept kunnen we elke leerling beter en meer uitdaging bieden, we kunnen een leerling beter begeleiden, met als gevolg een gelukkige leerling!

Voor meer informatie kunt u kijken op onze site www.deuitvinding.nl onder het kopje ‘Steve Jobsschool’ of op www.o4nt.nl

Heb jij een vraag voor De Uitvinding?

Heb je een vraag?

Contactgegevens van

De Uitvinding